The Anglo American Book Company Limited
The Anglo American Book Company LimitedHomeAbout UsNew ReleasesEventsShopping CartContact Us

 
March 17, 2018
 

CBAC TGAU Ffrangeg – Llyfr Athrawon

Louise Pearce, Bethan McHugh a Chris Whittaker

Education > Modern Foreign Languages
CBAC TGAU Ffrangeg – Llyfr Athrawon Crown House Publishing have worked closely with WJEC on a new series of endorsed textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. They are designed for the teaching of French, German and Spanish through the medium of Welsh.

The teacher guides accompany each textbook, providing guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.

Mae Crown House Publishing wedi gweithio’n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ieithoedd tramor modern, sy’n cyd-fynd ‘r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i’w haddysgu o 2016 ymlaen a’u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae’r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol, i gefnogi dysgwyr drwy heriau’r manylebau newydd. Fe’u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r llyfr athrawon yn mynd law yn llaw phob gwerslyfr, gan ddarparu nodiadau canllaw, atebion i’r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

In Stock (Usually shipped within 24 hours)

Our Price: £65.00

 

ISBN: 9781785832314
Product Code 519796

 

Hosted by Design Pixel